๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš’ Door 't vizier van een pompier ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš’ย 

Wat hebben kunst en de brandweer met elkaar gemeen? Veel! Onze medewerkers zijn immers stuk voor stuk artiesten, want hulpverlening bieden is een kunst. Een kunst met veel facetten. En dat heeft brandweerman Robin letterlijk in de verf gezet met een muurschildering van formaat.ย 


Spot jij de verschillende taken van brandweer en ambulance? Welke #pompier en #ambulancier heb jij in het vizier?ย 

Niet alleen de taken van onze hulpverleners zijn divers. Ook onze hulpverleners zelf zijn mensen met verschillende talenten. Zo vond Netwerk Brandweer een fantastische partner in crime in brandweerman รฉn kunstenaar Robin Vranken. Zijn kunstwerk is een eerbetoon aan de job en aan de collegaโ€™s. Hij kreeg carte blanche voor het ontwerp.

โ€œIk wilde een beeld geven van wat de brandweer doet. In de eerste helm zie je het technische aspect, het openknippen van autoโ€™s bij verkeersongevallen. De middelste helm geeft het blussen weer en in de derde helm maak je kennis met onze ambulanciers, een belangrijk deel van de brandweer. De rest van de gevel werd opgevuld met rook.โ€

Robin Vranken

En dat leverde een prachtig resultaat op. Een werk dat een duidelijke combinatie is van twee grote passies. Een mooie bedanking aan alle collega-hulpverleners om de wereld veiliger te maken. Binnen en buiten Belgiรซ. Je kan het resultaat bewonderen op de gevel van de kazerne in Leuven.

Netwerk Brandweer wil dit werk op 4 mei, de Internationale Dag van de Brandweer, opdragen aan alle ambulanciers en brandweermannen en -vrouwen, beroeps en vrijwilligers. Omdat zij zich elke dag opnieuw inzetten voor onze maatschappij. Omdat zij elke dag hun leven riskeren.

Wil jij jouw talent ook inzetten om het verschil te maken voor anderen? Zin om zelf brandweer te worden? Neem zeker een kijkje op www.brandweer.be!ย 


Dankjewel aan Robin en iedereen die dit project mogelijk heeft gemaakt!ย 

FacebookInstagramTwitterLinkedIn

ยฉ 2024 Netwerk Brandweer